Stanislaw Samostrzelnik

Wikioo.org - The Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter  Stanislaw Samostrzelnik

Place: Krakow

Born: 1490

Death: 1541

Nationality: Poland