Rembrandt Van Rijn

Wikioo.org - Bách khoa toàn thư về mỹ thuật - Nghệ sĩ, họa sĩ Rembrandt Van Rijn

Phong cách: Dutch Golden Age;

Địa điểm: Leiden

Sinh ra: 1606

Cái chết: 1669

Quốc tịch: Netherlands

Tiểu sử:

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (/ˈrɛmbrænt, -brɑːnt/ Dutch: [ˈrɛmbrɑnt ˈɦɑrmə(n)soːn vɑn ˈrɛin] ( listen) 15 July 1606 – 4 October 1669) was a Dutch draughtsman, painter, and printmaker. An innovative and prolific master in three media, he is generally considered one of the greatest visual artists in the history of art and the most important in Dut...

Wikipedia link: Click Here