Bird Returning to it's Nest – (Georges Braque) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Fauvism

chủ đề: Animals

ngày: 1950

kích thước: 38 x 56 cm

Kỹ thuật: Lithography

Nghệ sĩ

Georges Braque

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Georges Braque – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất