Song of Songs II – (Marc Chagall) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Surrealism

chủ đề: Music

ngày: 1950

kích thước: 28 x 34 cm

Kỹ thuật: Pastel

Nghệ sĩ

Marc Chagall

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Marc Chagall – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất