Theodore Clement Steele

WikiOO.org - Енциклопедия за изящни изкуства - Живописец, художник Theodore Clement Steele

стил: Impressionism;

място: Owen County

Роден: 1847

смърт: 1926

Wikipedia link: Click Here