עבודת אומנות על ידי כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת: Oil On Copper