Tintoretto (Jacopo Comin)

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Kunstenaar, schilder Tintoretto (Jacopo Comin)

Stijl: Italian Renaissance;

Plaats: Venice

Geboren: 1518

Dood: 1594

Wikipedia link: Click Here