Washing Day, Kallista – (Thomas William Roberts) Previous Next