งานศิลปะ โดย สื่อ: Painting;Canvas;Oil;Oil On Canvas