Portrait of Dora Maar – (Pablo Picasso) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Surrealism

chủ đề: Portraits Women

ngày: 1937

kích thước: 92 x 65 cm

Kỹ thuật: Oil On Canvas

Nghệ sĩ

Pablo Picasso

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Pablo Picasso – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất