Minotaur is dying – (Pablo Picasso) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Surrealism

chủ đề: Beasts Birth And Death Myths

ngày: 1933

kích thước: 34 x 44 cm

Kỹ thuật: Etching

Nghệ sĩ

Pablo Picasso

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Pablo Picasso – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất