Portrait of woman – (Pablo Picasso) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Surrealism

chủ đề: Portraits Women Woman

ngày: 1936

kích thước: 41 x 33 cm

Kỹ thuật: Oil On Canvas

Nghệ sĩ

Pablo Picasso

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Pablo Picasso – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất