A boy with pipe – (Pablo Picasso) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Symbolism

chủ đề: Food Boys

ngày: 1905

kích thước: 100 x 81 cm

Kỹ thuật: Oil On Canvas

Nghệ sĩ

Pablo Picasso

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Pablo Picasso – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất