Family of Acrobats with Monkey – (Pablo Picasso) Trước Kế tiếp


Nghệ sĩ:

Phong cách: Symbolism

chủ đề: Animals Circus Family Famous People People

ngày: 1905

kích thước: 104 x 75 cm

Nghệ sĩ

Pablo Picasso

Tải về

Nhấn vào đây để tải về

Pablo Picasso – tác phẩm nghệ thuật được xem nhiều nhất