Επιλεγμένα έργα τέχνης

Καλλιτέχνης:

Στυλ: Post-Impressionism

Τεχνική: Forests

ημερομηνία: 1889

θέματα: Forests

Van Gogh painted The Mulberry Tree in October of 1889 less than a year before he would die. Like most of his art, it was done during a period of highs and lows painted during a time of great self-awareness and yet surrounded by chaos. The Mulberry Tree by Van Gogh is a great example of his work and shows an interesting insight to his life. His bright colors show his interest in Impressionism, as this painting along with a few others was included in the Société des Artistes Indépendants show in 1890. His life was dedicated to art, and his letters are almost entirely devoted to the subject. This painting shows his knowledge of color theory, his awareness of the modern direction of painting, and his place in the world. No matter what was happening in his life, whether he was living in a house with a friend, or a patient in a mental hospital, all Van Gogh could do was carry on and paint.

Οι περισσότεροι είδαν έργα τέχνης

Οι περισσότερες εμφανίσεις καλλιτεχνών