งานศิลปะที่โดดเด่น

ศิลปิน:

สไตล์: Metaphysical Art

หัวข้อ: Arcades Fruits Monuments

วันที่: 1913

พิพิธภัณฑ์: Tate Gallery (London, United Kingdom)

Purchased with assistance from the Art Fund (Eugene Cremetti Fund), the Carroll Donner Bequest, the Friends of the Tate Gallery and members of the public 1985. De Chirico’s quiet square evokes the classical arcades and statuary of antiquity (the sculpture is a torso of Aphrodite). In contrast, the passing train and perishable bananas suggest a sense of the contemporary and immediate. The distorted perspective and shadows undermine the conventions of pictorial space and time. De Chirico’s early works were enthusiastically embraced by the Surrealists, who saw in them a dream-like parallel existence. The poet Paul Eluard wrote: ‘these squares are outwardly similar to existing squares and yet we have never seen them ... We are in an immense, previously inconceivable, world.’

งานศิลปะเข้าชมมากที่สุด

ศิลปินดูมากที่สุด