Επιλεγμένα έργα τέχνης

Καλλιτέχνης:

Στυλ: Abstract Art

θέματα: Arts

ημερομηνία: 1933

μουσείο: Fundació Joan Miró (Barcelona, Spain)

Painting, 1933 ,one of the famous abstract oil paintings of Joan Miro.Surrealist Spanish artist Joan Miropaints with childlike exuberance in joyful rebellion against conventional painting methods. Influenced by the 1920's Paris counterculture, his art is filled with wonderful absurdity. He often uses primary and secondary colors as well as organic shapes to convey a lively, energetic zest for life - beyond mere child's play. The title Painting seems inconsequential until you recognize that what Miróhas done is express in the simplest terms possible what poetic painting is about: the artist himself. In Miró's mind he has created a "painting" which, by definition, can only be a reflection of his own self. That is how we think too and he tells us so. For instance, we can only think of our spouse in terms of our own experience, thus making our image of her or him a reflection of ourself.

Οι περισσότεροι είδαν έργα τέχνης

Οι περισσότερες εμφανίσεις καλλιτεχνών