Albrecht Durer

Wikioo.org - Bách khoa toàn thư về mỹ thuật - Nghệ sĩ, họa sĩ Albrecht Durer

Phong cách: Northern Renaissance; High Renaissance;

Địa điểm: Nuremberg

Sinh ra: 1471

Cái chết: 1528

Quốc tịch: Italy

Tiểu sử:

Albrecht Dürer (/ˈdjʊərər/ German: [ˈalbʁɛçt ˈdyːʁɐ] 21 May 1471 – 6 April 1528) was a painter, printmaker, and theorist of the German Renaissance. Born in Nuremberg, Dürer established his reputation and influence across Europe when he was still in his twenties due to his high-quality woodcut prints.He was in communication with the major Italian ar...

Wikipedia link: Click Here