Wassily Kandinsky

Wikioo.org - Bách khoa toàn thư về mỹ thuật - Nghệ sĩ, họa sĩ Wassily Kandinsky

Phong cách: Expressionism;Abstract Art;Constructivism

Địa điểm: Moscow

Sinh ra: 1866

Cái chết: 1944

Quốc tịch: Russia

Tiểu sử:

Wassily Wassilyevich Kandinsky (/kænˈdɪnski/ Russian: Васи́лий Васи́льевич Канди́нский, Vasiliy Vasil’yevich Kandinskiy, pronounced [vɐˈsʲilʲɪj kɐnˈdʲinskʲɪj] 4 December (16 December by the Gregorian calendar) 1866 – 13 December 1944) was a Russian painter and art theorist. He is credited with painting one of the first recognised purely abstract wo...

Wikipedia link: Click Here