Произведения на изкуството от средства за масова информация: Wood