Johannes Coesermans

WikiOO.org - Енциклопедия за изящни изкуства - Живописец, художник Johannes Coesermans