Vlassis Caniaris

WikiOO.org - Енциклопедия за изящни изкуства - Живописец, художник Vlassis Caniaris