Καλλιτέχνης:

Στυλ: Art Nouveau

θέματα: Myths

ημερομηνία: 1908

μέγεθος: 77 x 83 cm

μουσείο: Galerie Würthle (Vienna, Austria)

Τεχνική: Oil On Canvas

This painting is a typical representation of Klimt’s stylized eroticism, and portrays the subject of Danae, which has been a popular theme throughout painting, having been painted before by Corregio, Rembrandt, and Titian. Danae was the symbol of divine love, transcendence, and sensational beauty. By positioning the model with a raised leg, this painting pays tribute to the Titian series of paintings by the same name. As the story goes, while Danae was imprisoned by her father, she was visited by Zeus, in the form of the golden rain flowing between her legs. Soon after Zeus’ visit, Danae became pregnant and gave birth to her son Perseus.

This artwork is in the public domain.

Καλλιτέχνης

Λήψη

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

δικαιώματα

Δωρεάν για μη εμπορική χρήση. Δες παρακάτω.

Gustav Klimt – Οι περισσότεροι είδαν έργα τέχνης

Public domain

This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. However - you may not use this image for commercial purposes and you may not alter the image or remove the watermark.

This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.


Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement that rule of the shorter term.