Xiang Shengmo

Wikioo.org - The Encyclopedia of Fine Arts - Artist, Painter  Xiang Shengmo

Born: 1597

Death: 1658

Biography:

Xiang Shengmo (simplified Chinese: 项圣谟 traditional Chinese: 項聖謨 pinyin: Xiàng Shèngmó Wade–Giles: Hsiang Sheng-mo) (1597–1658) was a noted Chinese painter in the Ming Dynasty. He was a native of Xiushui (now Jiaxing, Zhejiang Province). His courtesy name was Kongzhang (孔彰) and his art names were Yi'an (易庵), and Xushan Qiao (胥山樵). He was the grandso...

Wikipedia link: Click Here