تماس با ما


در پشتیبانی از مشتری تماس اگر شما می ماموران دوستانه ما به شما کمک کند یک موضوع حل و فصل با سفارش خود را و یا شما کمک کند با یک مشکل خاص. شما شماره تلفن برای تیم پشتیبانی ما زیر پیدا کنید.


برای صحبت با تیم خدمات مشتری ما تماس بگیرید:

در 33 (977) 198 888

در +1 (707) 877 4321اگر شما به سوالات خاص و می خواهم برای تماس با ما از طریق ایمیل، لطفا فرم زیر استفاده کنید. یکی از نمایندگان خدمات مشتری ما بی درنگ پاسخ را از شما.


شما می توانید به ما در ارسال: contact@wikioo.org کنید