Periklis Vyzantios

WikiOO.org - Encyclopedia of Fine Arts - Taiteilija, Painter Periklis Vyzantios

paikka: Athens

Syntynyt: 1893

kuolema: 1972