Liên hệ chúng tôi


Gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn muốn các đại lý thân thiện của chúng tôi giúp bạn giải quyết vấn đề với đơn hàng của bạn hoặc giúp bạn giải quyết một vấn đề cụ thể. Bạn sẽ tìm thấy số điện thoại cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi bên dưới.


Để nói chuyện với đội dịch vụ khách hàng của chúng tôi vui lòng gọi:

+33 (977) 198 888

+1 (707) 877 4321



Nếu bạn có câu hỏi cụ thể và muốn liên hệ với chúng tôi qua email, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây. Một trong những đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng và hướng dẫn bạn.


Bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@wikioo.org