Chính sách bảo mật


Chúng tôi thu thập thông tin gì?


Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn chỉ khi bạn đặt hàng.


Bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi yêu cầu không bắt buộc sẽ được chỉ định là tự nguyện hoặc tùy chọn.


Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi ẩn danh.


Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của bạn. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phối quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên lượt truy cập vào các trang web và các trang web khác của bạn trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào chính sách bảo mật của quảng cáo của Google và mạng nội dung.


Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?


Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:


• Để cải tiến trang web của chúng tôi

(Chúng tôi liên tục cố gắng cải tiến các trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn)

• Để xử lý giao dịch

Thông tin của bạn, cho dù công cộng hay tư nhân, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc trao cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý của bạn, trừ mục đích chuyển phát sản phẩm, dịch vụ mua vào theo yêu cầu của khách hàng.

• Gửi email định kì

Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng sẽ chỉ được sử dụng để gửi thông tin và cập nhật cho đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn.


Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?


Chúng tôi cung cấp việc sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả thông tin nhạy cảm / tín dụng được cung cấp đều được truyền qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Người cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi để được truy cập bởi những người có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống như vậy và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.


Sau khi giao dịch, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi.