Edgar Degas

Wikioo.org - Bách khoa toàn thư về mỹ thuật - Nghệ sĩ, họa sĩ Edgar Degas

Phong cách: Impressionism; Realism; Neo-Classicism; Fauvism;

Địa điểm: Paris

Sinh ra: 1834

Cái chết: 1917

Tiểu sử:

Edgar Degas (US: /deɪˈɡɑː/ or UK: /ˈdeɪɡɑː/ born Hilaire-Germain-Edgar De Gas, French: [ilɛːʁ ʒɛʁmɛ̃ ɛdɡaʁ də ɡɑ] 19 July 1834 – 27 September 1917) was a French artist famous for his paintings, sculptures, prints, and drawings. He is especially identified with the subject of dance more than half of his works depict dancers. He is regarded as one of...

Wikipedia link: Click Here