Sonia Delaunay (Sarah Ilinitchna Stern)

Wikioo.org - Bách khoa toàn thư về mỹ thuật - Nghệ sĩ, họa sĩ Sonia Delaunay (Sarah Ilinitchna Stern)

Phong cách: Orphism; Fauvism;

Địa điểm: Hradyzk

Sinh ra: 1885

Cái chết: 1979

Wikipedia link: Click Here